Clinique Virtual Lab

ข้อตกลงและเงื่อนไข
 

คลีนิกข์ออนไลน์ ("คลีนิกข์ออนไลน์") (“เรา”, หรือ “ของเรา”) ให้บริการและรวมไปถึงเนื้อหาที่มีอยู่ในเว็บไซต์ www.clinique.co.th (“ไซต์”) ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัว และข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายอื่น ๆ ที่อาจพบได้ทั่วทั้งไซต์ของเราที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน คุณลักษณะ หรือโปรโมชั่นบางอย่าง รวมถึงการบริการลูกค้า ซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของและรวมอยู่ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ (รวมเรียกว่า "ข้อกำหนดและเงื่อนไข")

ส่วนด้านล่างที่ชื่อว่า “ข้อพิพาท” ประกอบด้วยอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพันและการสละสิทธิ์การดำเนินคดีแบบกลุ่ม ซึ่งส่งผลต่อสิทธิ์ตามกฎหมาย โปรดอ่าน

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องมีอายุ 18 ปีหรือบรรลุนิติภาวะเพื่อทำการซื้อขายบนไซต์ หากอายุต่ำกว่า 13 ปี ยังคงสามารถเรียกดูไซต์ได้ โดยไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา อีกทั้งการซื้อขายบนไซต์ รวมไปถึงการลงทะเบียนบนไซต์นี้ไม่ได้มุ่งเป้าไปที่เด็กผู้มีอายุต่ำกว่า 13 ปี โดยการเข้าถึงหรือใช้ไซต์แสดงว่าคุณยอมรับว่าได้อ่าน ทำความเข้าใจ พร้อมทั้งให้ความตกลงโดยไม่มีข้อจำกัด และผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หากคุณไม่ตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไข คุณจะไม่สามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเราได้

1.ความเป็นส่วนตัว
โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเพื่อให้คุณเข้าใจแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเรา

2. ผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับใช้ส่วนตัว
ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีอยู่บนไซต์ รวมไปถึงสินค้าตัวอย่างใด ๆ ที่เราอาจจัดหาให้คุณนั้นเป็นของใช้ส่วนตัวเท่านั้น ไม่สามารถขายหรือขายต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการหรือตัวอย่างใด ๆ ที่คุณซื้อหรือได้รับจากเรา และขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการยกเลิกหรือลดปริมาณของคำสั่งซื้อใด ๆ ที่อาจส่งผลให้เกิดการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา

3.นโยบายของการซื้อและขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง
หากต้องการดูนโยบายและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อที่ดำเนินการผ่านเว็บไซต์นี้ (เช่น การประมวลผลคำสั่งซื้อ การจัดส่งและการจัดการ การคืนและการแลกเปลี่ยน) คลิกที่นี่

4. ความถูกต้องของข้อมูล
เราพยายามอธิบายผลิตภัณฑ์ของเราบนไซต์ให้ถูกต้องที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม เราไม่รับประกันว่าคำอธิบายผลิตภัณฑ์ สี ข้อมูล หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่มีอยู่ในไซต์นั้นถูกต้อง สมบูรณ์ เชื่อถือได้ เป็นปัจจุบัน หรือปราศจากข้อผิดพลาด

โดยไซต์นี้อาจมีข้อผิดพลาดในการพิมพ์หรือความไม่ถูกต้องและอาจไม่ครบถ้วนหรือเป็นปัจจุบัน ดังนั้น เราจึงขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อผิดพลาด ความไม่ถูกต้อง หรือการตกหล่น (รวมถึงหลังจากส่งคำสั่งซื้อแล้ว) และเปลี่ยนแปลงหรืออัปเดตข้อมูลได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดทราบว่าข้อผิดพลาด ความไม่ถูกต้อง หรือการละเว้นดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับการกำหนดราคาและการวางจำหน่าย และเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปฏิเสธที่จะยอมรับคำสั่งซื้อใดๆ ที่วางไว้ตามข้อมูลการกำหนดราคาหรือการวางจำหน่ายที่ไม่ถูกต้อง

5. ทรัพย์สินทางปัญญา
ข้อมูลและเนื้อหาทั้งหมดที่มีอยู่บนไซต์และรูปลักษณ์ รวมถึงเครื่องหมายการค้า โลโก้ เครื่องหมายบริการ คุณลักษณะ ฟังก์ชัน ข้อความ กราฟิก โลโก้ ไอคอนปุ่ม รูปภาพ คลิปเสียง การรวบรวมข้อมูลและซอฟต์แวร์ การรวบรวมและการจัดระเบียบดังกล่าว (เรียกรวมกันว่า "เนื้อหา") เป็นทรัพย์สินของเราหรือทรัพย์สินของบริษัท บริษัทสาขา บริษัทในเครือ คู่ค้า หรือผู้ออกใบอนุญาต และได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายของสหรัฐอเมริกาและกฎหมายระหว่างประเทศ รวมถึงกฎหมายที่ควบคุมลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า

ยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6 ด้านล่าง หรือตามที่กำหนดภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ เนื้อหาหรือส่วนใดๆ ของไซต์จะไม่ถูกนำไปใช้ ทำซ้ำ คัดลอก ขาย ขายต่อ เข้าถึง ดัดแปลง หรือใช้ประโยชน์อย่างอื่นทั้งหมดหรือ บางส่วนเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา

6.ใบอนุญาตแบบจำกัด ข้อจำกัดการใช้งาน
เราให้สิทธิ์การใช้งานแบบจำกัด เพิกถอนได้ โอนไม่ได้ และไม่ผูกขาดแก่คุณในการเข้าถึงและใช้งานไซต์เป็นการส่วนตัว ทำสิ่งใด ๆ ต่อไปนี้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานไซต์ของคุณ:

● การใช้เทคนิคเพื่อปิดเว็บไซต์หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์

● การใช้เมตาแท็ก "ข้อความที่ซ่อนอยู่" โรบ็อต สไปเดอร์ โปรแกรมรวบรวมข้อมูล หรือเครื่องมืออื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นแบบแมนนวลหรือแบบอัตโนมัติ เพื่อรวบรวม เก็บข้อมูล จัดทำดัชนี ล้วงข้อมูล เผยแพร่ซ้ำ แจกจ่าย ส่ง ขาย อนุญาต หรือดาวน์โหลดไซต์ เนื้อหา (ยกเว้นการแคชหรือตามความจำเป็นในการดูไซต์) หรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรหรืออนุญาตล่วงหน้า

● ใช้ไซต์หรือเนื้อหาใด ๆ นอกเหนือจากการใช้งานส่วนตัว

● แก้ไข หรือใช้เทคนิคทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์แบบย้อนกลับ หรือสร้างผลงานลอกเลียนแบบจากเว็บไซต์หรือเนื้อหาใดๆ

● ปลอมตัวเป็นบุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ หรือกล่าวเท็จหรือบิดเบือนความจริงในความเกี่ยวข้องของคุณกับบุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ

● "สะกดรอยตาม" หรือก่อกวน รวมถึงสนับสนุนการล่วงละเมิดผู้อื่น ดักจับ หรือทำร้ายบุคคลที่สามใดๆ รวมถึงการทำร้ายผู้เยาว์ในทางใดทางหนึ่ง

● จงใจฝ่าฝืนกฎหมายท้องถิ่น รัฐ ประเทศ หรือกฎหมายระหว่างประเทศ

● ส่ง อัปโหลด โพสต์ ส่งอีเมล แบ่งปัน แจกจ่าย ทำซ้ำ หรือทำให้ซอฟต์แวร์ไวรัส มัลแวร์ โปรแกรม รหัส ไฟล์ หรือเนื้อหาอื่น ๆ พร้อมใช้งานเพื่อขัดขวาง เปลี่ยนแปลง ทำลาย หรือจำกัดส่วนใดส่วนหนึ่งของ เว็บไซต์ และ/หรือมีส่วนร่วมหรือทำการโฆษณา การเชิญชวน หรือสื่อส่งเสริมการขายที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงจดหมายลูกโซ่ การส่งจดหมายจำนวนมาก หรือรูปแบบใดๆ ของ "สแปม"


เรายังให้สิทธิ์แบบจำกัด เพิกถอนได้ ไม่สามารถโอนได้และไม่ผูกขาดแก่คุณในการสร้างไฮเปอร์ลิงก์ไปยังโฮมเพจของไซต์เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น เว็บไซต์ที่ เชื่อมโยงไปยังไซต์ที่ (1) อาจเชื่อมโยง (2) ต้องไม่บอกเป็นนัยว่าเรากำลังสนับสนุนเว็บไซต์ดังกล่าวหรือบริการหรือผลิตภัณฑ์ของเว็บไซต์ (3) ต้องไม่นำเสนอความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกต้องกับเรา (4) ต้องไม่มีเนื้อหาที่สามารถตีความได้ว่าน่ารังเกียจ ลามกอนาจาร ก้าวร้าว ขัดแย้งหรือผิดกฎหมายหรือ ไม่เหมาะสมสำหรับวัยใด ๆ (ตามที่กำหนดในดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว) (5) ต้องไม่แสดงภาพเราหรือผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราเป็นเท็จ ทำให้เข้าใจผิด เสื่อมเสีย หรืออื่น ๆ และ/หรือ (6) ต้องไม่เชื่อมโยงไปยังหน้าใด ๆ ของเว็บไซต์ นอกเหนือจากโฮมเพจ เราอาจใช้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ขอให้คุณลบลิงก์ใดๆ ไปยังไซต์ และเมื่อได้รับคำขอดังกล่าว คุณจะต้องลบลิงก์ดังกล่าวทันทีและยุติการเชื่อมโยงใดๆ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรแยกต่างหากและชัดเจนจากเรา เพื่อดำเนินการเชื่อมโยงต่อ
การใช้งานไซต์หรือเนื้อหาใด ๆ และ/หรือทั้งหมดของเราโดยไม่ได้รับอนุญาตจะยุติการอนุญาตแบบจำกัดที่กำหนดไว้ในข้อ 6 นี้โดยอัตโนมัติ โดยไม่กระทบต่อการแก้ไขอื่น ๆ ที่กำหนดโดยกฎหมายที่ใช้บังคับหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

7. ความรับผิดชอบของคุณ
โดยการเข้าถึงหรือใช้ไซต์หรือเนื้อหาใด ๆ คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ รวมไปถึงคำเตือนหรือคำแนะนำใด ๆ บนเว็บไซต์ กฎหมาย ประเพณี และโดยสุจริต คุณไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขใด ๆ กับไซต์หรือ เนื้อหาหรือบริการใด ๆ ที่อาจปรากฏในไซต์นี้ และต้องไม่ทำให้ความสมบูรณ์หรือการดำเนินงานของไซต์ลดลง บทบัญญัติอื่น ๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หากคุณไม่สามารถปฏิบัติตามโดยความประมาทเลินเล่อหรือจงใจในข้อผูกพันใด ๆ ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้ และเงื่อนไข คุณจะต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียและความเสียหายทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นกับเรา บริษัท บริษัทสาขา บริษัทในเครือ หุ้นส่วน หรือผู้อนุญาตของเรา

8. บัญชีของคุณ
ภายใต้ข้อจำกัดด้านอายุที่ระบุไว้ข้างต้น คุณสามารถดูและใช้คุณสมบัติหลายอย่างของไซต์โดยไม่ต้องลงทะเบียน รวมถึงทำการซื้อ แต่ในการเข้าถึงและใช้บางส่วนของไซต์ คุณอาจต้องลงทะเบียนบัญชีกับเรา รับผิดชอบ การรักษาความลับของบัญชี ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน และการจำกัดการเข้าถึงคอมพิวเตอร์ของคุณ และข้อมูลจริงในบัญชีของคุณ คุณตกลงที่จะยอมรับความรับผิดชอบสำหรับกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการอนุญาตหรือการอนุญาตของคุณภายใต้บัญชี ชื่อผู้ใช้ และ/หรือรหัสผ่านของคุณ หรือเนื่องจากคุณไม่รักษาความปลอดภัยเพียงพอสำหรับบัญชี ชื่อผู้ใช้ และ/หรือรหัสผ่านของคุณ หากคุณกำลังเข้าถึงและใช้ไซต์ในนามของบุคคลอื่น แสดงว่าคุณมีอำนาจที่จะผูกมัดบุคคลนั้นในฐานะตัวการในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมด ที่ระบุไว้ในที่นี้และในขอบเขตที่คุณไม่มีอำนาจดังกล่าวคุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และยอมรับความรับผิดต่ออันตรายที่เกิดจากการใช้เว็บไซต์หรือเนื้อหาโดยมิชอบซึ่งเป็นผลมาจากการเข้าถึงหรือการใช้งานดังกล่าว คุณสามารถยกเลิก บัญชีออนไลน์กับเราได้ตลอดเวลา การยุติบัญชีสามารถทำได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ถูกละเมิด หรือหากเราตัดสินใจตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวเพื่อประโยชน์สูงสุดของเรา

9. ลิงค์บุคคลที่สาม
เราไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์บุคคลที่สามแม้ว่าจะเชื่อมโยงไปยังหรือมาจากเว็บไซต์ก็ตาม เนื้อหา ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือซัพพลายเออร์ที่อ้างอิง การใช้งานและการเข้าถึงเว็บไซต์บุคคลที่สามเหล่านี้ถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง เราคือ โดยไม่รับผิดชอบในการตรวจสอบหรือประเมิน และเราไม่รับประกันข้อเสนอของเว็บไซต์บุคคลที่สามหรือเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เชื่อมโยงกับหรือมาจากเว็บไซต์ และเราไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใด ๆ สำหรับการกระทำ เนื้อหา ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ ของเว็บไซต์ดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดและเงื่อนไขและข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์บุคคลที่สามที่คุณเยี่ยมชม

10. คุณสมบัติพิเศษ ฟังก์ชันการทำงาน และกิจกรรม
เว็บไซต์อาจเสนอคุณสมบัติและการทำงานพิเศษบางอย่างหรือกิจกรรม (เช่น การแข่งขัน การชิงโชค หรือข้อเสนออื่นๆ) ซึ่งอาจ (1) อยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้งาน กฎและ/หรือนโยบายเพิ่มเติมหรือแทนที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และ (2) นำเสนอโดยเราหรือโดยบุคคลที่สาม ในกรณีนี้ เราจะแจ้งให้คุณทราบ และหากคุณเลือกที่จะใช้ประโยชน์จากข้อเสนอเหล่านี้แสดงว่าคุณตกลงว่าการใช้ข้อเสนอเหล่านั้นของคุณจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนด หรือเงื่อนไขเพิ่มเติมจากเดิม

11.เนื้อหาของผู้ใช้
เมื่อคุณส่ง อัปโหลด โพสต์ ส่งอีเมล แบ่งปัน แจกจ่าย ทำซ้ำ หรือเสนอคำแนะนำ แนวคิด สอบถาม ข้อเสนอแนะ ข้อมูล ข้อความ ซอฟต์แวร์ เพลง เสียง ภาพถ่าย กราฟิก รูปภาพ วิดีโอ ข้อความหรืออื่นๆ เนื้อหา ("เนื้อหาของผู้ใช้") บนเว็บไซต์ในลักษณะใด ๆ (รวมถึงผ่านแบบฟอร์ม "ติดต่อเรา") คุณต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาของผู้ใช้ดังกล่าวทั้งหมด สิทธิ์การใช้งานไม่จำกัด ไม่ผูกขาด ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ เพื่อใช้ คัดลอก อนุญาต อนุญาตช่วง ดัดแปลง แจกจ่าย แสดง เผยแพร่ต่อสาธารณะ ทำซ้ำ ส่งต่อ ปรับเปลี่ยน แก้ไข และใช้ประโยชน์จากเนื้อหาของผู้ใช้ดังกล่าวทั่วโลกในสื่อทั้งหมดที่เป็นที่รู้จักในปัจจุบันหรือที่พัฒนาขึ้นหลังจากนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการพัฒนา การผลิต การจัดจำหน่ายและการตลาดผลิตภัณฑ์

คุณรับรองและรับประกันว่าคุณเป็นเจ้าของหรือควบคุมสิทธิ์ในเนื้อหาผู้ใช้ของคุณ คุณตกลงที่จะไม่มีส่วนร่วมหรือช่วยเหลือหรือสนับสนุนให้ผู้อื่นมีส่วนร่วมในการส่ง อัปโหลด โพสต์ ส่งอีเมล แบ่งปัน แจกจ่าย ผลิตซ้ำ หรือทำอย่างอื่น เนื้อหาของผู้ใช้ที่มีอยู่ที่ (1) ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นอันตราย คุกคาม เหยียดหยาม ก่อกวน ละเมิด หมิ่นประมาท หยาบคาย อนาจาร ลามกอนาจาร ใส่ร้าย รุกรานความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น แสดงความเกลียดชัง หรือทางเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ หรือที่น่ารังเกียจ (2) คุณไม่มีสิทธิ์ในการเผยแพร่ภายใต้กฎหมายใด ๆ หรือภายใต้ความสัมพันธ์ตามสัญญาหรือความไว้วางใจใด ๆ (3) เป็นที่รู้กันว่าคุณเป็นเท็จ ฉ้อฉล ไม่ถูกต้อง หรือทำให้เข้าใจผิด (4) คุณได้รับการชดเชยหรือได้รับการพิจารณาจากบุคคลที่สาม หรือ (5) ละเมิดสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินอื่น ๆ สิทธิของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

เราไม่มีส่วนรับผิดชอบในการตรวจสอบหรือประเมินเนื้อหาของผู้ใช้ และเราไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใด ๆ สำหรับเนื้อหาของผู้ใช้ คุณเข้าใจดีว่าการใช้เว็บไซต์ คุณอาจได้รับเนื้อหาของผู้ใช้ที่ไม่เหมาะสม หรือไม่เหมาะสมกับคุณ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ เราจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของผู้ใช้ใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อผิดพลาดหรือการละเว้นในเนื้อหาของผู้ใช้ใด ๆ หรือความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับคุณอันเป็นผลมาจากการใช้ เนื้อหาของผู้ใช้ที่ส่ง อัปโหลด โพสต์ ส่งอีเมล หรือทำให้พร้อมใช้งานผ่านทางไซต์ คุณขอสละสิทธิ์ทั้งหมดในการเรียกร้องใด ๆ ต่อเราสำหรับข้อกล่าวหาหรือการละเมิดที่เกิดขึ้นจริงของสิทธิ์ในทรัพย์สินใด ๆ สิทธิ์ในความเป็นส่วนตัวและการประชาสัมพันธ์ สิทธิ์ทางศีลธรรม และสิทธิ์ ของการระบุแหล่งที่มาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของผู้ใช้

คุณรับทราบดีว่าเรามีสิทธิ์ (แต่ไม่ใช่ข้อผูกมัด) ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวในการปฏิเสธที่จะโพสต์หรือลบเนื้อหาผู้ใช้ใด ๆ และเราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ย่อ หรือลบเนื้อหาผู้ใช้ใด ๆ โดยไม่จำกัดลักษณะทั่วไปของสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นหรือ ข้อกำหนดอื่นใดของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ เรามีสิทธิ์ที่จะลบเนื้อหาของผู้ใช้ที่ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้หรือที่น่ารังเกียจ และเราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธบริการและ/หรือยุติบัญชีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าสำหรับผู้ใช้ที่ละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น

การลบเนื้อหาของผู้ใช้
หากคุณต้องการลบเนื้อหาผู้ใช้สาธารณะบางอย่างของคุณ เช่น การให้คะแนนและบทวิจารณ์ที่โพสต์บนเว็บไซต์หรือที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันมือถือของเรา โปรดติดต่อเราทางอีเมลและระบุข้อมูลต่อไปนี้ในคำขอลบของคุณ ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ชื่อผู้ใช้/ชื่อที่แสดงในไซต์ (ถ้ามี) ที่อยู่อีเมลที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันบนมือถือของเรา เหตุผลในการลบโพสต์ และวันที่โพสต์ที่คุณต้องการลบ (ถ้า) เราอาจไม่สามารถดำเนินการตามคำขอลบของคุณได้หากคุณไม่สามารถให้ข้อมูลดังกล่าวแก่เราได้ โปรดรอ 30 วันทำการในการประมวลผลคำขอลบของคุณ

12. ประกาศการละเมิดลิขสิทธิ์
เราเคารพในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นและกำหนดให้ผู้ใช้ไซต์ทำเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ เรายังรักษานโยบายที่กำหนดให้มีการยุติสิทธิ์การใช้งานไซต์ของผู้ใช้ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาซ้ำๆ ในสถานการณ์ที่เหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับ Digital Millennium Copyright Act หากคุณเชื่อว่าเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ถูกคัดลอกในลักษณะที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดส่งอีเมลหรือหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังตัวแทนที่ได้รับมอบหมายของเราเพื่อแจ้งการละเมิดและให้ข้อมูลต่อไปนี้:

ลายเซ็นสดหรือลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์ที่คุณอ้างว่าถูกละเมิด;

● ระบุงานที่มีลิขสิทธิ์ที่คุณอ้างว่าถูกละเมิด

● คำอธิบายของเนื้อหาที่คุณอ้างว่าถูกละเมิดและตำแหน่งของเนื้อหานั้นบนเว็บไซต์

● ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมลของคุณ

● คำแถลงของคุณว่าคุณมีความเชื่อโดยสุจริตว่าการใช้เนื้อหาในลักษณะที่ร้องเรียนนั้นไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทน หรือกฎหมาย

● คำแถลงของคุณซึ่งจัดทำขึ้นภายใต้บทลงโทษของการให้การเท็จว่าข้อมูลข้างต้นในคำบอกกล่าวของคุณนั้นถูกต้อง และคุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์

● คุณสามารถติดต่อตัวแทนที่ได้รับมอบหมายของเราเพื่อแจ้งการละเมิดลิขสิทธิ์ได้ที่:

ตัวแทนลิขสิทธิ์ c/o ฝ่ายกฎหมาย
Copyright Agent c/o Legal Department
The Estée Lauder Companies Inc.
767 Fifth Avenue
New York, NY 10153
Phone: 212-277-2322
Fax: 212-277-2355
Email: copyright@estee.com
หมายเหตุ: ข้อมูลติดต่อข้างต้นมีไว้สำหรับการแจ้งทางคลินิกออนไลน์โดยเฉพาะว่าเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์อาจถูกละเมิด การสอบถามอื่น ๆ ทั้งหมดจะไม่ได้รับการตอบกลับผ่านอีเมลข้างต้นนี้ ควรส่งตรงไปยังกลุ่มบริการลูกค้าของเราทางอีเมลที่ cliniquetech@clinique.com


13. การปฏิเสธการรับประกัน ข้อจำกัดความรับผิด
ไซต์และเนื้อหาและบริการของไซต์ถูกนำเสนอ "ตามที่เป็นอยู่" เราไม่รับรองหรือรับประกันใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของไซต์เหล่านี้หรือไซต์หรือเนื้อหาหรือบริการของไซต์

คุณตกลงว่าจะไม่ให้เรารับผิดชอบหรือรับผิดในการติดต่อ การรับประกัน หรือการละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) สำหรับ (1) การหยุดชะงักของธุรกิจ (2) ความล่าช้าในการเข้าถึงหรือการหยุดชะงักในการเข้าถึงเว็บไซต์ (3) การไม่จัดส่งข้อมูล การจัดส่งที่ผิดพลาด การเสียหาย การทำลาย หรือการแก้ไขอื่นๆ (4) การสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น อันเป็นผลมาจากการจัดการหรือการแสดงลิงค์นอกเว็บไซต์บนเว็บไซต์ (5) ไวรัสคอมพิวเตอร์ ความล้มเหลวของระบบ หรือการทำงานผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น เกี่ยวข้องกับการใช้ไซต์ของคุณ รวมถึงระหว่างไฮเปอร์ลิงก์ไปยังหรือจากเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก (6) ความไม่ถูกต้องหรือการละเว้นใดๆ ในเนื้อหาหรือ (7) เหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมตามสมควรของเรา

นอกจากนี้ เราจะไม่รับผิดชอบในสัญญา การรับประกัน หรือการละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) สำหรับความเสียหายทางอ้อม พิเศษ บังเอิญ หรือเป็นผลสืบเนื่องใดๆ (รวมถึงการสูญเสียกำไร) ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์หรือการใช้งานของคุณ แม้ว่าเราจะได้รับคำแนะนำถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว และไม่ว่าในกรณีใดๆ ความรับผิดโดยรวมสูงสุดของเราสำหรับการเรียกร้องดังกล่าวจะไม่เกินหนึ่งร้อยดอลลาร์ ($100.00)

คุณตกลงว่าไม่มีการเรียกร้องหรือการดำเนินการใด ๆ ในสัญญา การรับประกัน หรือการละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ อาจเกิดขึ้นจากคุณมากกว่าหนึ่ง (1) ปีหลังจากนั้น สาเหตุของการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องหรือการกระทำดังกล่าวเกิดขึ้น หากคุณไม่พอใจกับไซต์ การยุติการใช้งานไซต์ของคุณถือเป็นวิธีแก้ไขแต่เพียงผู้เดียว เราไม่มีข้อผูกมัด ความรับผิด หรือความรับผิดชอบอื่น ๆ ต่อคุณ

14. การชดใช้ค่าเสียหาย
คุณตกลงที่จะปกป้อง ชดใช้ค่าเสียหาย และถือว่าเรา บริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ หุ้นส่วน ผู้อนุญาต เจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ พนักงาน และตัวแทน ("ฝ่ายที่ได้รับความคุ้มครอง") พ้นจากความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ รวมถึงค่าทนายความที่สมเหตุสมผล อันเป็นผลมาจากการเรียกร้อง การกระทำ หรือความต้องการของบุคคลที่สามที่เกิดจาก (1) การใช้งานไซต์หรือเนื้อหาไซต์ของคุณโดยฝ่าฝืนกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หรือ (2) ส่วนใดส่วนหนึ่งของผู้ใช้ของคุณ เนื้อหา คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายแก่ฝ่ายที่ได้รับความคุ้มครองสำหรับความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ รวมถึงค่าทนายความที่สมเหตุสมผล ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้ซอฟต์แวร์โรบ็อต สไปเดอร์ โปรแกรมรวบรวมข้อมูล หรือเครื่องมือรวบรวมและดึงข้อมูลที่คล้ายกัน หรือการกระทำอื่นใดที่คุณ รับภาระที่เกินสมควรหรือโหลดบนโครงสร้างพื้นฐานของเรา

15. ข้อพิพาท
สำหรับข้อพิพาท ข้อเรียกร้อง หรือการโต้เถียงใด ๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์ สิทธิ์และภาระผูกพันทั้งหมด และการกระทำทั้งหมดที่พิจารณาโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะอยู่ภายใต้กฎหมายของนิวยอร์ก ราวกับว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นสัญญาที่ทำขึ้นทั้งหมดและ ดำเนินการทั้งหมดภายในนิวยอร์ก ข้อพิพาทใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเยี่ยมชมไซต์ของคุณ ข้อกำหนดและเงื่อนไขของไซต์เหล่านี้ หรือความสัมพันธ์ใด ๆ ระหว่างคู่สัญญา ผู้ให้อนุญาตหรือการเรียกร้องค่าเสียหายจะถูกส่งไปยังอนุญาโตตุลาการที่เป็นความลับในนิวยอร์กและคุณตกลงที่จะส่งตัวเองไปยังเขตอำนาจศาลและการดำเนินการดังกล่าว อนุญาโตตุลาการหมายความว่าอนุญาโตตุลาการจะตัดสินการเรียกร้องและคุณจะไม่มีสิทธิ์ฟ้องในศาลหรือเพื่อให้ผู้พิพากษาหรือคณะลูกขุนตัดสินข้อเรียกร้องของคุณ สิทธิ์ของคุณในการแลกเปลี่ยนข้อมูลก่อนการพิจารณาคดีและการอุทธรณ์อาจถูกจำกัดในการอนุญาโตตุลาการ ตกลงเพิ่มเติมว่าข้อพิพาทใด ๆ ในขอบเขตของบทบัญญัติอนุญาโตตุลาการนี้และข้อพิพาทใด ๆ เกี่ยวกับว่า โดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น ในขอบเขตที่คุณได้ละเมิดหรือขู่ว่าจะละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของเราหรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทในเครือ หุ้นส่วน หรือผู้อนุญาตในลักษณะใดก็ตาม หรือมีเหตุผลอื่นในการดำเนินการอย่างยุติธรรม เราอาจขอคำสั่งห้ามหรืออื่นๆ ที่เหมาะสม การบรรเทาทุกข์ในศาลที่มีเขตอำนาจศาลใด ๆ และคุณยินยอมต่อเขตอำนาจศาลและสถานที่ในศาลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวอนุญาโตตุลาการภายใต้ข้อตกลงนี้จะต้องดำเนินการภายใต้กฎเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคซึ่งมีผลบังคับกับสมาคมอนุญาโตตุลาการของสหรัฐอเมริกา คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการจะเป็น มีผลผูกพันและอาจถูกตัดสินในศาลที่มีเขตอำนาจ

คุณยอมรับว่าอนุญาโตตุลาการหรือการดำเนินการใด ๆ จะจำกัดเฉพาะข้อพิพาทระหว่างเราและคุณเป็นรายบุคคล และ (1) จะไม่มีการอนุญาโตตุลาการหรือการดำเนินการใด ๆ ร่วมกับสิ่งอื่นใด (2) ไม่มีสิทธิ์หรืออำนาจสำหรับข้อพิพาทใด ๆ ที่จะอนุญาโตตุลาการหรือ ได้รับการแก้ไขบนพื้นฐานของการดำเนินคดีแบบกลุ่มหรือใช้กระบวนการดำเนินการแบบกลุ่ม และ (3) ไม่มีสิทธิ์หรืออำนาจสำหรับข้อพิพาทใด ๆ ที่จะนำมาในฐานะตัวแทนที่อ้างว่าในนามของประชาชนทั่วไปหรือบุคคลอื่นใด ๆ คุณยอมรับว่าคุณ อาจนำการเรียกร้องต่อเราเฉพาะในความสามารถส่วนบุคคลของคุณเท่านั้น และไม่ใช่ในฐานะโจทก์หรือสมาชิกกลุ่มในกลุ่มที่ถูกกล่าวหาหรือการดำเนินการแทน

16. ยินยอมรับการแจ้งเตือนทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางโพสต์บนเว็บไซต์และทางอีเมล

คุณยินยอมที่จะรับข้อตกลง การแจ้งเตือน การเปิดเผย และการสื่อสารอื่น ๆ (รวมเรียกว่า "การแจ้งเตือน") ซึ่งข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อ้างอิงจากเราทางอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะทางอีเมลหรือโดยการโพสต์ประกาศบนไซต์นี้ที่เราให้คุณทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายใด ๆ ที่การสื่อสารดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร เว็บไซต์นี้ ในกรณีดังกล่าว สิทธิ์ทั้งหมดที่มอบให้กับคุณตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะส่วนที่ 6 ในที่นี้ จะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติ และเราไม่สามารถให้ประโยชน์ของไซต์นี้แก่ผู้ใช้ที่ไม่ยินยอมรับคำบอกกล่าวทางอิเล็กทรอนิกส์ โปรดทราบว่า คำยินยอมรับคำบอกกล่าวนี้แยกจากตัวเลือกใด ๆ ที่คุณเลือกเกี่ยวกับการรับสื่อทางการตลาดโดยสิ้นเชิง

17.ข้อกำหนดทั่วไป
คุณรับทราบและตกลงว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ถือเป็นข้อตกลงที่สมบูรณ์และพิเศษระหว่างเราเกี่ยวกับการใช้งานไซต์ของคุณ ควบคุมข้อเสนอ ข้อตกลง หรือการสื่อสารอื่น ๆ ก่อนหน้านี้ทั้งหมด

เราขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ตลอดเวลาโดยการโพสต์การเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์และแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะมีผลทันทีที่โพสต์ไปยังเว็บไซต์ หลังจากนั้นจะถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าวทั้งหมด เราอาจยุติสิทธิ์ใด ๆ ที่ได้รับจากข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้โดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คุณต้องปฏิบัติตามการบอกเลิกหรือการบอกกล่าวอื่น ๆ ทันที รวมถึง ตามที่เกี่ยวข้อง โดยการยุติการใช้งานเว็บไซต์ทั้งหมด

ไม่มีสิ่งใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ที่จะถือเป็นการสร้างหน่วยงาน หุ้นส่วน หรือรูปแบบอื่นของการร่วมทุนระหว่างเรา หรือการสละสิทธิ์ของเราต่อการละเมิดข้อกำหนดใด ๆ ในที่นี้จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ในข้อกำหนดเอง ทั้งนี้คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการหรือการตัดสินของศาลใด ๆ การไม่สามารถบังคับใช้ได้หรือความไม่ถูกต้องดังกล่าวจะไม่ทำให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ไม่สามารถบังคับใช้ได้หรือเป็นโมฆะโดยรวม เจตนาของคู่สัญญาตามที่ปรากฏในบทบัญญัติเดิม หัวข้อใน ข้อกำหนดและเงื่อนไขมีไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้นและจะไม่นำมาใช้ในการตีความ

หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ โปรดส่งอีเมลถึงเราที่ cliniquetech@clinique.com

สงวนลิขสิทธิ์ © Clinique Laboratories, LLC.

เงื่อนไขโปรโมชั่น

โปรโมชั่นเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม

รายละเอียดโปรโมชั่น: เพียงกรอกโค้ด “CliniqueLab”ทุกคำสั่งซื้อรับเพิ่ม Moisture Surge 15ml มูลค่าของขวัญ 500 บาท

รหัสส่วนลดนี้ สามารถใช้ได้ครั้งเดียวต่อ 1 บัญชี และในกรณีที่ของขวัญหมดลง ระบบจะเปลี่ยนเป็นของขวัญตัวอื่นที่มีมูลค่าเท่ากันหรือมากกว่าโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะปรากฎในหน้าดำเนินการชำระเงิน โปรดตรวจสอบของขวัญในหน้าดำเนินการชำระเงินก่อนยืนยันการสั่งซื้อ