Foundation

รองพื้นที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุดพร้อมบำรุงผิวคุณ

รองพื้นที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อผลลัพธ์ผิวดูเรียบเนียนเป็นธรรมชาติ

พร้อมบำรุงผิวทุกครั้งที่ใช้ให้ผิวดูสวยทันทีและตลอดไป

รองพื้นที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุดพร้อมบำรุงผิวคุณ

รองพื้นที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อผลลัพธ์ผิวดูเรียบเนียนเป็นธรรมชาติ

พร้อมบำรุงผิวทุกครั้งที่ใช้ให้ผิวดูสวยทันทีและตลอดไป