จากการวิเคาระห์ผิวของคุณ ประเภทผิวของคุณคือ .

ทำแบบทดสอบอีกครั้ง