Lip Gloss

ริมฝีปากเปล่งประกาย

ลิปกลอสเพื่อมอบริมฝีปากเปล่งประกาย เฉดสีอ่อนใส เปล่งประกายเงางาม พร้อมให้ความชุ่มชื่นตลอดทั้งวัน

ริมฝีปากเปล่งประกาย

ลิปกลอสเพื่อมอบริมฝีปากเปล่งประกาย เฉดสีอ่อนใส เปล่งประกายเงางาม พร้อมให้ความชุ่มชื่นตลอดทั้งวัน