Safe ingredients & formulas. Responsible packaging.
 

เคล็ดลับช่วยโลก
ให้น่าอยู่กว่าที่เคย

 

เคล็ดลับช่วยโลก
ให้น่าอยู่กว่าที่เคย

ความรับผิดชอบต่อบรรจุภัณฑ์

 

 

นอกจากเรื่องผลิตภัณฑ์แล้ว บรรจุภัณฑ์ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญของเราเช่นกัน
เราพยายามที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสร้างโลกให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น
จากการตั้งเป้าหมายในการใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีความยั่งยืน และเป็นมิตรต่อโลกให้ได้มากที่สุด

 

 
ปลอดภัย มั่นใจได้ในทุกขั้นตอนการผลิต

เราเริ่มต้นการผลิตด้วยความใส่ใจต่อความปลอดภัยของผู้ใช้ ผ่านการคิดค้นและรังสรรค์โดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง เราทำการประเมินผลลัพธ์ผลิตภัณฑ์ผ่านการทดสอบและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นของเรามีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานความปลอดภัย และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสำหรับทุกคน

ปลอดภัย
ในทุกส่วนผสมที่เลือกใช้

เราตั้งใจเลือกสรรส่วนผสมอย่างละเอียด เนื่องจากทุกส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์คลีนิกข์ทุกชิ้น ต้องผ่านการทดสอบ และยืนยันแล้วว่าปลอดภัย

ปลอดภัย
ในทุกส่วนผสมที่เลือกใช้

เราตั้งใจเลือกสรรส่วนผสมอย่างละเอียด เนื่องจากทุกส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์คลีนิกข์ทุกชิ้น ต้องผ่านการทดสอบ และยืนยันแล้วว่าปลอดภัย

ผ่านการทดสอบ
อย่างละเอียด

ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์คลีนิกข์ทุกชิ้นได้รับการทดสอบการแพ้อย่างละเอียด เพื่อความปลอดภัย และความพึงพอใจสูงสุดในผู้ใช้ทุกสภาพผิว

นับตั้งแต่ก่อตั้งแบรนด์ เราให้ความสำคัญกับการทดสอบการแพ้ในผลิตภัณฑ์ของคลีนิกข์ทุกชิ้นในตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของเราจะต้องปลอดภัยต่อผู้ใช้ทุกสภาพผิว

จวบจนปัจจุบัน เราได้ทำการทดสอบการแพ้ในผลิตภัณฑ์ของคลีนิกข์มาแล้วมากกว่า 6 ล้านครั้ง หากพบว่าผู้ใช้มีอาการแพ้ผลิตภัณฑ์ของเราเพียงครั้งเดียว เราจะเริ่มการคิดค้นใหม่ทันที

ผ่านการทดสอบ
อย่างละเอียด

ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์คลีนิกข์ทุกชิ้นได้รับการทดสอบการแพ้อย่างละเอียด เพื่อความปลอดภัย และความพึงพอใจสูงสุดในผู้ใช้ทุกสภาพผิว

นับตั้งแต่ก่อตั้งแบรนด์ เราให้ความสำคัญกับการทดสอบการแพ้ในผลิตภัณฑ์ของคลีนิกข์ทุกชิ้นในตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของเราจะต้องปลอดภัยต่อผู้ใช้ทุกสภาพผิว

จวบจนปัจจุบัน เราได้ทำการทดสอบการแพ้ในผลิตภัณฑ์ของคลีนิกข์มาแล้วมากกว่า 6 ล้านครั้ง หากพบว่าผู้ใช้มีอาการแพ้ผลิตภัณฑ์ของเราเพียงครั้งเดียว เราจะเริ่มการคิดค้นใหม่ทันที

เทคนิคการทดสอบทางการแพ้ เอกสิทธิ์เฉพาะของคลีนิกข์

คลีนิกข์ได้ใช้เวลากว่า 50 ปีในการศึกษา และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการแพ้ จากการศึกษาทดลองโดยนักเคมีผู้พัฒนาสูตรของคลีนิกข์ และได้ทำการเก็บรวมรวมข้อมูล ไปพร้อมๆ กับการออกแบบงานวิจัยที่ทันสมัยอยู่เสมอ เราเรียกกระบวนการนี้ว่า วิทยาศาสตร์ภูมิแพ้คลีนิกข์™

ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ ช่วยเพิ่มความแม่นยําในการรังสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ทรงประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงของโอกาสในการเกิดอาการแพ้

เทคนิคการทดสอบทางการแพ้ เอกสิทธิ์เฉพาะของคลีนิกข์

คลีนิกข์ได้ใช้เวลากว่า 50 ปีในการศึกษา และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการแพ้ จากการศึกษาทดลองโดยนักเคมีผู้พัฒนาสูตรของคลีนิกข์ และได้ทำการเก็บรวมรวมข้อมูล ไปพร้อมๆ กับการออกแบบงานวิจัยที่ทันสมัยอยู่เสมอ เราเรียกกระบวนการนี้ว่า วิทยาศาสตร์ภูมิแพ้คลีนิกข์™

ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ ช่วยเพิ่มความแม่นยําในการรังสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ทรงประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงของโอกาสในการเกิดอาการแพ้

รักษามาตรฐาน
ด้านกฎระเบียบ

เราทํางานอย่างสุดความสามารถ เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของคลีนิกข์ทุกชิ้น เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดโดยหน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่น หลักกฎหมาย และวิทยาศาสตร์ทั่วโลก รวมถึงเป็นไปตามมาตรฐานอันสูงสุดของเรา ผู้เชี่ยวชาญของเราได้ทำการติดตามการเปลี่ยนแปลงทางด้านกฎหมาย และข้อบังคับอยู่เสมอ เพื่อที่จะได้นำเทคนิคการวิจัยที่ดีที่สุดมาใช้ในการคิดค้น และรังสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้กับผลิตภัณฑ์ของเรา

รักษามาตรฐาน
ด้านกฎระเบียบ

เราทํางานอย่างสุดความสามารถ เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของคลีนิกข์ทุกชิ้น เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดโดยหน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่น หลักกฎหมาย และวิทยาศาสตร์ทั่วโลก รวมถึงเป็นไปตามมาตรฐานอันสูงสุดของเรา ผู้เชี่ยวชาญของเราได้ทำการติดตามการเปลี่ยนแปลงทางด้านกฎหมาย และข้อบังคับอยู่เสมอ เพื่อที่จะได้นำเทคนิคการวิจัยที่ดีที่สุดมาใช้ในการคิดค้น และรังสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้กับผลิตภัณฑ์ของเรา

คลังส่วนผสม

เราตัดสินใจได้อย่างไรว่าจะใช้เรตินอยด์ หรือเรตินอล? จะรู้ได้อย่างไรว่าว่านหางจระเข้หมักของเรามีแหล่งที่มาอย่างยั่งยืนหรือไม่? มาดูคําตอบสําหรับคําถามเหล่านี้และส่วนผสมอื่นๆ ได้ในคลังส่วนผสมของเรา

คลังส่วนผสม

เราตัดสินใจได้อย่างไรว่าจะใช้เรตินอยด์ หรือเรตินอล? จะรู้ได้อย่างไรว่าว่านหางจระเข้หมักของเรามีแหล่งที่มาอย่างยั่งยืนหรือไม่? มาดูคําตอบสําหรับคําถามเหล่านี้และส่วนผสมอื่นๆ ได้ในคลังส่วนผสมของเรา