Moisturizers

มอยส์เจอไรเซอร์ที่ให้ความชุ่มชื้นสูง

ผู้หญิงกว่า 22 ล้านคน
เลือกมอยส์เจอไรเซอร์จากคลีนิกข์

มอยส์เจอไรเซอร์ที่ให้ความชุ่มชื้นสูง

ผู้หญิงกว่า 22 ล้านคน
เลือกมอยส์เจอไรเซอร์จากคลีนิกข์


สร้างสรรค์ความชุ่มชื้น
ในแบบเฉพาะของคุณ

30+ สูตรผสมเฉพาะแบบ
เพื่อความชุ่มชื้น + บำรุงรักษาผิว

Clinique iD™
1900 บาท


สร้างสรรค์ความชุ่มชื้น
ในแบบเฉพาะของคุณ

30+ สูตรผสมเฉพาะแบบ
เพื่อความชุ่มชื้น + บำรุงรักษาผิว

Clinique iD™
1900 บาท