Blush

สร้างสรรค์สีแก้มที่เป็นคุณ

บลัชออนสีสวย เพื่อพวงแก้มที่สดใส พร้อมแต่งเติมสีสันเป็นคุณ เพื่อมอบผิวดูลุคเปล่งประกาย แลดูเป็นธรรมชาติ

สร้างสรรค์สีแก้มที่เป็นคุณ

บลัชออนสีสวย เพื่อพวงแก้มที่สดใส พร้อมแต่งเติมสีสันเป็นคุณ เพื่อมอบผิวดูลุคเปล่งประกาย แลดูเป็นธรรมชาติ