Clinique Happy Couple

Product Details

สัมผัสนุ่มเนียนด้วยกลิ่นซิรัสเจือจางผสานกลิ่นดอกไม้ เต็มเปี่ยมด้วยอารมณ์สดใส
ที่จะสร้างรอยยิ้มแก่ผู้หญิงทุกคน

ชุดเซ็ทประกอบด้วย

  • Clinique Happy Perfume Spray 30ml.
  • Clinique Happy Body Smoother 75ml.
  • Orange Gift Box

Clinique Happy Couple

ใส่ตะกร้า