Clinique Happy

Clinique Happy

สเปร์ยน้ำหอมที่ให้ความหอมอบอวลด้วยกลิ่นอายของความสุข เหมาะสำหรับทุกคน ทุกอารมณ์ ผสมผสานความหอมของมวลดอกไม้หลากหลายชนิดที่เลือกสรรแล้ว เช่นกลิ่นในตระกูล citrus ผสมผสานกับกลิ่นหอมบางเบาของกลีบดอกไม้ของต้น West Indian Mandarin Tree Blossom ตามมาด้วยกลิ่นหอมชวนให้หลงใหลจากดอกไม้ Boysenberry Bush Flower