Clinique My Happy™ - Peony Picnic

Clinique My Happy™ - Peony Picnic

น้ำหอม Clinique My Happy กลิ่น Peony Picnicกลิ่นหอมหวาน ชวนเปิดเผยความช่างฝัน ปลุกเร้าจินตนาการ ด้วยกลิ่นหอมหวานสุดโรแมนติก เหมือนเดินเล่นในสวนดอกไม้ลับของคุณPeony Picnic ผสานกลิ่นหวานนำของดอกพีโอนีและความสดชื่นซุกซนจากพลัม เสริมด้วยกลิ่นดอกไม้และพันธุ์ไม้อื่นๆ เพิ่มเสน่ห์ เย้ายวน ชวนเข้าใกล้ เหมือนดอกไม้ที่เพิ่งเบ่งบาน Notes: Black Currant Buds, Strawberry, Passion Fruit, Peony, Rose, Plum, Cedar, Amberwood, Vanilla