หลากหลายความสนุก
กับ Lips Pop.

Clinique Pop ลิปคัลเลอร์หลากสีสัน
ตั้งแต่เนื้อเชียร์จนถึงเนื้อแมตต์
พร้อมไพรเมอร์เพื่อมอบความชุ่มชื่นนุ่มเนียนแก่ทุกๆ คน.